top of page

טיפול קוגניטיבי התנהגותי-(Cognitive Behavioral Therapy -CBT)

טיפול CBT נועד להפחית מצוקה רגשית ולשנות התנהגות. הטיפול משלב לרוב טיפול הממוקד במחשבות (קוגניציות), תפיסות ואמונות מצד אחד וטיפול הממוקד בהתנהגויות, פעולות והמנהגים יומיומיים מצד שני.

טיפול CBT מבוסס על ההנחה כי מחשבות, רגשות, תחושות פיזיולוגיות והתנהגויות קשורים באופן הדוק ומשפיעים אלו על אלו, וחלק ניכר מתגובתו הרגשית של האדם למאורעות אינו נקבע על ידי המאורעות עצמם, אלא על ידי האופן שבו הם מפורשים על ידיו ולכן האדם יכול לשלוט בתגובותיו הרגשיות במידה לא מועטה על ידי שינוי חשיבתו.
טיפול קוגניטיבי-התנהגותי הפך בשנים האחרונות לטיפול מועדף בחרדות, דיכאון, בהפרעה אובססיבית קומפולסיבית (OCD), כאב כרוני, התמכרויות (סמים, אלכוהול והימורים), קשיים בתפקוד המיני ובבעיות נוספות.

בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT)לומדים לזהות, לנתח ולשנות דרכי חשיבה בעייתיות ודפוסי התנהגות בעייתיים. הטיפול לא מעודד חשיבה חיובית, אלא חשיבה מציאותית. הוא מעודד את היכולת להכיר את המציאות על כל היבטיה, מלמד שצריך להטיל ספק במחשבות ולחקור חקירה נוספת את הדברים שתמיד סברנו שהם אמיתיים. להטיל ספק בדברים שנראים כעובדות ולתרגל זווית הסתכלות ודרכי התבוננות נוספות על אירועים שונים וכך לחוות אותם אחרת ולהגיב אליהם באופן שונה ויעיל יותר.

bottom of page